Flyttning


Vi har arbetat med  Bohags och företags flytt i flera år och därav har vi kunskapen och erfarenheten som behövs oavsett flyttens storlek och omfattning. Vi förstår vikten av att vara aktsamma med ömtåligt gods av alla slag och har bland annat specialemballage till datorer och specialutrustning om det skulle behövas vid tunga lyft.  Vi har alltid kunden i fokus och är alltid beredda att ge det lilla extra servicen.